THE POWER OF CLOTHING / UNIQLO Sustainability

บทความเด่น: ความมุ่งมั่นของเราในการลดปริมาณพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว  By minimizing waste and reducing its environmental footprint, UNIQLO is working to build a truly sustainable business. บทความเด่น: ความมุ่งมั่นของเราในการลดปริมาณพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

ยูนิโคล่มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
ด้วยการจำกัดปริมาณการสร้างของเสียให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงพร้อมกัน

every year 8 million tons  about 150 million  tons

พลาสติกได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น คาดว่ามีพลาสติกชิ้นใหม่เพิ่มลงสู่ทะเลปริมาณปีละ 8 ล้านตัน และซ้ำเติมปริมาณพลาสติกที่คาดว่ามีอยู่เดิมในทะเลกว่า 150 ล้านตัน

การลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ยูนิโคล่ประเทศไทยงดการให้บริการถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ถุงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำจากกระดาษรีไซเคิลที่ผ่านการรับรองจาก FSC (Forest Stewardship Council)

วิถีแห่งความยั่งยืน ①

ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ยูนิโคล่ ประเทศไทย ได้เริ่มเปลี่ยนมาใช้ถุงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำจากกระดาษหรือกระดาษรีไซเคิลที่ผ่านการรับรองจาก FSC (Forest Stewardship Council)

FSC

การรับรองการจัดการป่าไม้ FSC เป็นสิ่งยืนยันว่ามีการจัดการป่าไม้ภายใต้แนวทางที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเอื้อประโยชน์ต่อชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสร้างความยั่งยืนด้านความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ

Sustainability Measure①

วิถีแห่งความยั่งยืน ②

ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2562 ยูนิโคล่ได้เริ่มยกเลิกการใช้พลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ของสินค้าบางรายการ เช่น รองเท้าใส่ในบ้าน
นอกจากนี้ยูนิโคล่ยังมีแผนที่จะเปลี่ยนจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกของสินค้าฮีทเทค แอริซึ่ม และชุดตัวในรุ่นอื่นๆ เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

Sustainability Measure②

วิถีแห่งความยั่งยืน ③

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ยูนิโคล่ทุกสาขาทั่วโลกได้จำหน่ายถุงรักษ์โลก โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้ถุงแบบเดิมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรเช่นกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ

Sustainability Measure③

วิถีแห่งความยั่งยืน ④

ยูนิโคล่ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าเมื่อมาช้อปปิ้ง และมีการจำหน่ายถุงกระดาษ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในราคาใบละ 2 บาท ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายจะมอบให้ มูลนิธิช่วยสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (WARF) เพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม

warf

มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (Wild Animal Rescue Foundation of Thailand, WARF) เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าในประเทศไทยให้รอดพ้นจากการถูกทารุณ รวมไปถึงสัตว์ป่าที่บาดเจ็บ และพิการ ทั้งยังช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

Every year 7,800tons

กลุ่มฟาสต์ รีเทลลิ่งวางแผนลดปริมาณพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่มอบให้กับลูกค้าในร้านสาขาทั่วโลก เช่น ถุงและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ให้ได้ปีละ 85% หรือประมาณ 7,800 ตัน ภายในสิ้นปี 2020

ก้าวต่อไปของเรา

Next challenges

ยูนิโคล่กำลังพิจารณายกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับไม้แขวนเสื้อ ป้ายระบุขนาด และวัสดุหีบห่อที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์ สำหรับส่วนที่ยังจำเป็นต้องใช้พลาสติกอยู่ เราจะพิจารณาเปลี่ยนไปใช้สิ่งทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม