THE POWER OF CLOTHING / UNIQLO Sustainability

 • ความมุ่งมั่นภายใต้เสื้อผ้าของเรา

ความมุ่งมั่น
ภายใต้เสื้อผ้าของเรา

ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์เสื้อผ้าที่ยอดเยี่ยมของเรานั้นเริ่มต้นตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรมและ สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด การให้ความสำคัญต่อพนักงาน รวมถึงพัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่คำนึงถึงอนาคตเป็นสำคัญ นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมการสร้างคุณค่าใหม่ให้เสื้อผ้าตัวเก่าด้วยการรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง และยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์เสื้อผ้าคุณภาพสูงตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ

การจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืน

การจัดหาวัตถุดิบอย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อมได้ ยูนิโคล่จึงมีความมุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตเสื้อผ้าของเราอย่างมีจริยธรรม

 • Cotton
  ฝ้าย

  การปลูกฝ้ายทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เนื่องจากการใช้สารฆ่าแมลงและน้ำปริมาณมากในการปลูก เราจึงพยายามสร้างความยั่งยืนให้มากขึ้น ซึ่งรวมถึงการเป็นพันธมิตรกับ
  Better Cotton Initiative (BCI*) เพื่อยกระดับการทำไร่ฝ้ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • Better Cotton Initiative
  *Better Cotton Initiative

  Better Cotton Initiative(BCI) เป็นองค์กรที่มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการผลิตฝ้ายทั่วโลกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นกว่าเดิม เพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้นของภาคส่วนนี้ "Better Cotton Initiative(BCI) เชื่อมโยงผู้คนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวกับฝ้ายเข้าด้วยกัน ตั้งแต่พื้นที่เพาะปลูกไปจนถึงร้านค้า เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชนชาวไร่ และเศรษฐกิจของพื้นที่ปลูกฝ้ายอย่างต่อเนื่องและวัดผลได้"
  ข้อมูลเกี่ยวกับ BCI (ภาษาอังกฤษ) https://bettercotton.org/

 • Cellulosic Fibers (rayon etc)
  เส้นใยเซลลูโลส (เช่น ผ้าเรยอน)

  ยูนิโคล่ได้กำหนดแหล่งที่มาของไม้ที่ใช้ในการผลิตเส้นใยเซลลูโลส เราจะไม่ใช้วัสดุที่นำมาจากป่า แหล่งที่อยู่ของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ และการทำไม้ผิดกฎหมาย
  ดูนโยบายเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุจากป่าไม้ได้ที่ https://www.fastretailing.com/eng/
  sustainability/products/pdf/
  forest_materials_policy_en.pdf

 • Wool
  เมอริโนวูล

  เพื่อเป็นการสนับสนุนสวัสดิภาพของสัตว์ ยูนิโคล่ได้ล้มเลิกการทำธุรกิจกับซัพพลายเออร์ที่จัดหาเมอริโนวูลจากเกษตรกรที่ตัดขนแกะด้วยวิธี Mulesing ซึ่งอาจทำให้แกะตายหรือคุณภาพของขนแกะเสื่อมลง

 • Down, Feathers
  ดาวน์ขนเป็ด

  ยูนิโคล่จะไม่จัดหาดาวน์ขนเป็ดจากฟาร์มที่ถอนขนดาวน์จากสัตว์ปีกที่ยังมีชีวิตอยู่หรือทำการบังคับให้อาหาร เราได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานพันธมิตรทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าดาวน์ขนเป็ดของเราจะผ่านการรับรอง RDS (Responsible Down Standard) ภายในปี 2563
  RDS (Responsible Down Standard)
  https://responsibledown.org/

 • Fur
  ขนเฟอร์

  ยูนิโคล่ไม่ใช้ขนเฟอร์แท้เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพของสัตว์

การผลิตเสื้อผ้าอย่างยั่งยืน

ยูนิโคล่ทราบดีว่าการผลิตเสื้อผ้านั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ ยูนิโคล่จึงปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดตั้งแต่โรงงานพันธมิตรจนถึงร้านสาขาของเรา ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมจัดการสารเคมีและสารพิษอย่างเข้มงวด ตลอดจนการตรวจสอบและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือแม้แต่การใช้ทรัพยากรน้ำ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง

การรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่

Reuse, Recycle

ยูนิโคล่ได้ริเริ่มโครงการรีไซเคิลเพื่อนำเสื้อผ้าที่ลูกค้าไม่ต้องการสวมใส่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยรวบรวมเสื้อผ้าดังกล่าวจากกล่องรีไซเคิลที่อยู่ในร้านสาขาของเรา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่
หน้าโครงการรีไซเคิล