THE POWER OF CLOTHING / UNIQLO Sustainability

แนวคิดไลฟ์แวร์ (LifeWear) ของยูนิโคล่คือการสร้างสรรค์เสื้อผ้าที่เรียบง่าย มีคุณภาพในราคาไม่แพง และใส่ใจ
ในทุกรายละเอียดพร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้สำหรับทุกคน เราทุ่มเทให้กับการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่เรื่องคุณสมบัติและคุณภาพไปจนถึงเนื้อผ้าและกรรมวิธีผลิตเส้นใย เพื่อให้มั่นใจว่าเสื้อผ้าของเราจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สวมใส่ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ นอกจากเราจะใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและผู้คนที่ผลิตเสื้อผ้าของเรา เรายังมุ่งหวัง
ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

กิจกรรมทั้งหมด
วัตถุดิบยั่งยืน
ผลิตภัณฑ์ยั่งยืน
การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกกรรมทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ยั่งยืน

ยูนิโคล่จึงมีความมุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตเสื้อผ้าของเราอย่างมีจริยธรรม

ผลิตภัณฑ์ยั่งยืน

ยูนิโคล่มีความมุ่งมั่นในการสรรสร้างเสื้อผ้าที่มีคุณภาพสูงและมากด้วยคุณสมบัติโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ยูนิโคล่มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริงด้วยการจำกัดปริมาณการสร้างของเสียให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงพร้อมกัน