THE POWER OF CLOTHING / UNIQLO Sustainability

  • The people behind our clothes

บุคคลที่อยู่เบื้องหลัง

เสื้อผ้าของยูนิโคล่เกิดขึ้นจากฝีมือของผู้คนทั่วโลกที่ทำงานในโรงงานพันธมิตรของเรา ทั้งนี้เราส่งเสริมให้แรงงานทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีด้วยการสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ โดยยูนิโคล่ได้ทำงานร่วมกับโรงงานแต่ละแห่งอย่างใกล้ชิดเพื่อรับประกันการผลิตเสื้อผ้าที่มีคุณภาพสูง

TAKUMI: รับประกันคุณภาพที่ดีเยี่ยม

TAKUMI: Ensuring exceptional quality

Takumi ทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคนิคการย้อมและการผลิตวัตถุดิบสุดพิเศษในอุตสาหกรรมสิ่งทอของญี่ปุ่นคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าที่เปี่ยมด้วยคุณภาพของยูนิโคล่ โดยทีมงาน Takumi ได้ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคแก่โรงงานพันธมิตรของเราเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับผู้ผลิตเสื้อผ้าของเราอีกด้วย

องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติและโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพสำหรับพนักงานผู้หญิงของบริษัทผลิตสิ่งทอที่เป็นพันธมิตรของยูนิโคล่

UN Women + Career-building Training for Women Working in UNIQLO Textile Partner Companies

Photo: UN Women/Pornvit Visitoran

ในปี 2019 ยูนิโคล่ได้ลงนามเป็นพันธมิตรกับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้หญิงในเครือข่าย ด้วยพนักงานส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเป็นผู้หญิง ยูนิโคล่จึงได้ร่วมมือกับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติเพื่อฝึกอบรมพัฒนาทักษะสำหรับประกอบอาชีพแก่ผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานเสื้อผ้าในเอเชีย รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมของผู้หญิงที่มีส่วนร่วมในการผลิตเสื้อผ้าของยูนิโคล่ทั้งหมด เราร่วมงานกับผู้หญิงในการส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างสรรค์สินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

เพิ่มเติม