THE POWER OF CLOTHING / UNIQLO Sustainability

"ปลดล็อคพลังแห่งเสื้อผ้า" คือถ้อยแถลงด้านความยั่งยืนที่ยูนิโคล่นำมาใช้ เราให้ความสำคัญกับผู้คน (people) โลก (planet) และชุมชน (community) โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ความปรองดอง การดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบ ภายใต้ความเชื่อที่ว่าเสื้อผ้าของเรามีพลังที่จะเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้นได้

แถลงการณ์

ปลดล็อคพลังแห่งเสื้อผ้า

ยูนิโคล่เชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนพลังแห่งเสื้อผ้าให้กลายเป็นพลังแห่งความดีได้
และทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นได้ด้วยการออกแบบ ตัดเย็บ และจำหน่ายเสื้อผ้าที่ดี

เสื้อผ้าที่ดีหมายถึงเสื้อผ้าที่มีความเรียบง่าย เปี่ยมด้วยคุณภาพ
และคงอยู่ได้เหนือกาลเวลา ทั้งยังเป็นเสื้อผ้าที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สวมใส่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสบาย การปกป้อง และความสุขใจ


เสื้อผ้าที่ดีจะต้องผ่านกระบวนการผลิตภายใต้แนวทางที่กลมกลืนกับธรรมชาติ
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเสื้อผ้าที่ดีนั้นจะต้องถูกผลิตขึ้น
จากการทำงานร่วมกันของผู้คนที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน
ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังและความกระตือรือร้น ภายใต้สภาพการทำงาน
ที่ส่งเสริมและคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ

เราพร้อมส่งมอบเจตจำนงเดียวกันนี้ให้กับลูกค้าของเรา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานทุกคน ด้วยความปรารถนา
ที่จะยกระดับสังคมที่เราเติบโตขึ้นมาให้ดีกว่าเดิม


คำมั่นสัญญาของเราคือ: การมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมให้ดีและยั่งยืนยิ่งขึ้นสืบต่อไป

ยูนิโคล่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการสร้างสถานที่ทำงานที่ดีตลอดห่วงโซ่การผลิต
ด้วยการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และการรับประกันสุขอนามัย และความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้

ยูนิโคล่มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืน
ควบคู่กับการนำเสนอlสินค้านวัตกรรมที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจ

ยูนิโคล่มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการส่งมอบความสุขผ่านเสื้อผ้า และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คน
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคมที่กลมกลืนและงดงามยิ่งขึ้น