THE POWER OF CLOTHING / UNIQLO Sustainability

BLUE CYCLE JEANS
ECO-FRIENDLY, EXCEPTIONALLY MADE.
ที่ยูนิโคล่ เราสร้างสรรค์ยีนส์โดยคำนึงถึงอนาคตของโลกใบนี้ ยีนส์กำเนิดจากเทคโนโลยีอันล้ำหน้าซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมยีนส์ในลอสแอนเจลิส กรรมวิธีในการผลิตยีนส์โดยทั่วไปนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพนักงานมาก BlueCycle ถือเป็นการพลิกโฉมในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถลดการใช้แรงงานและน้ำได้อย่างมากในกระบวนการแต่งผิวผ้า BlueCycle ช่วยลดปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการซักฟอกและแต่งผิวผ้ายีนส์ได้อย่างมากถึง 99%* กระบวนการแต่งผิวผ้าด้วยเลเซอร์ที่นำมาใช้ทดแทนกระดาษทรายนั้นช่วยลดภาระให้กับพนักงานและยกระดับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ยีนส์รุ่นใหม่ของเราต้องส่งผลดีทั้งต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม BlueCycle คือก้าวที่ยิ่งใหญ่สู่ความยั่งยืน และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
We developed a new way to make jeans.

REDUCE WATER USE BY UP TO 99%* IN FINISHING PROCESS

BlueCycle ลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการแต่งผิวผ้าลงถึง 99%* ทำให้การแต่งผิวกางเกงยีนส์มีมาตรฐานดังเดิมแต่ใช้น้ำเพียงหนึ่งถ้วยชาเท่านั้น

ขั้นตอนการฟอกผ้าให้ได้ดูคลาสสิคในอุตสาหกรรมผ้าเดนิมนั้นจะใช้หินพัมมิซจากธรรมชาติ แต่หินพัมมิซเสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา และยังต้องใช้น้ำเพื่อล้างทำความสะอาดฝุ่นผงที่เกิดขึ้นเป็นปริมาณมาก ยูนิโคล่จึงพัฒนา “สูตร” การฟอกที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งใช้เครื่องฟอกระบบโอโซน ที่ใช้นาโนบับเบิลขนาดเล็ก ทำให้ใช้น้ำในปริมาณน้อยมาก ด้วยเทคโนโลยีอันล้ำหน้านี้ช่วยให้เราลดปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการแต่งเก่ากางเกงยีนส์ได้มากถึง 99%*

*ข้อมูลจากการเปรียบเทียบกางเกงยีนส์ทรงกระบอก (68 Blue) ระหว่างปี 2017 และ 2018 ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ศูนย์พัฒนานวัตกรรมกางเกงยีนส์ของเราขึ้นเมื่อปั 2018 สินค้าแต่ละชนิดจะประหยัดน้ำในปริมาณที่แตกต่างกันเล็กน้อย

การฟอกผ้าด้วยก๊าซโอโซนและนาโนบับเบิล

การฟอกผ้าด้วยก๊าซโอโซนและนาโนบับเบิล

A BETTER WORK ENVIRONMENT

เราใช้เลเซอร์ในกระบวนการแต่งผิวผ้าเพื่อสร้างเนื้อผ้าและสัมผัสที่คลาสสิก กระบวนการแต่งผิวผ้าด้วยเลเซอร์ถูกนำมาใช้ทดแทนกระดาษทรายและช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

กระดาษทรายถูกใช้ในกระบวนการแต่งผิวผ้ามาเป็นเวลานานเพื่อให้ผ้าเดนิมมีความวินเทจ โดยพนักงานที่มีความชำนาญจะต้องใช้มือขัดกางเกงยีนส์จนกระทั่งได้การเฟดสีที่สวยสมบูรณ์แบบ กระบวนการนี้จึงเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้แรงงานอย่างมาก ยูนิโคล่ได้พัฒนากระบวนการขึ้นมาใหม่โดยใช้เลเซอร์เพื่อแต่งผิวผ้าเดนิมได้อย่างตรงจุด การใช้เลเซอร์ช่วยลดการใช้แรงงานลงได้อย่างมาก พร้อมยกระดับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น

จากการทำงานด้วยมือ สู่การใช้เครื่องจักร

จากการทำงานด้วยมือ สู่การใช้เครื่องจักร

กระบวนการแต่งผิวผ้าด้วยเลเซอร์

กระบวนการแต่งผิวผ้าด้วยเลเซอร์

OTHER INITIATIVES

ยูนิโคล่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรผู้ผลิตผ้าเดนิมเพื่อบำบัดและนำน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตกางเกงยีนส์กลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งลดปริมาณน้ำเสียโดยรวมลง นอกจากนี้เรายังทำการประเมินเนื้อผ้าและขั้นตอนการผลิตของเราในแบบเชิงรุกเพื่อเป็นการสนับสนุนวิธีการผลิตกางเกงยีนส์อย่างยั่งยืนอีกด้วย