THE POWER OF CLOTHING / UNIQLO Sustainability

กิจกรรมด้านความยั่งยืนของยูนิโคล่
slide01 slide01
slide02 slide02
slide03 slide03
slide04 slide04

เปลี่ยนอนาคตด้วยพลังของเสื้อผ้า

เราเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนพลังแห่งเสื้อผ้า ให้กลายเป็นพลังแห่งความดีได้
และเราสามารถทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยการออกแบบ ตัดเย็บ และจำหน่ายเสื้อผ้าที่ดี
เสื้อผ้าที่ดีหมายถึงเสื้อผ้าที่มีความเรียบง่าย เปี่ยมด้วยคุณภาพ
และคงอยู่ได้เหนือกาลเวลา ทั้งยังเป็นเสื้อผ้าที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับผู้สวมใส่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสบาย การปกป้อง และความสุขใจ
เสื้อผ้าที่ดีจะต้องผ่านกระบวนการผลิตภายใต้แนวทางที่กลมกลืนกับธรรมชาติ
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเสื้อผ้าที่ดีนั้นจะต้องถูกผลิตขึ้น
จากการทำงานร่วมกันของผู้คนที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน
ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังและความกระตือรือร้น ภายใต้สภาพการทำงาน
ที่ส่งเสริมและคำนึงถึงสุขภาพความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ
เราพร้อมส่งมอบเจตจำนงเดียวกันนี้ให้กับลูกค้าของเรา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานทุกคน ด้วยความปรารถนา
ที่จะยกระดับสังคมที่เราเติบโตขึ้นมาให้ดีกว่าเดิม
คำมั่นสัญญาของเราคือ : การมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมให้ดีและยั่งยืนยิ่งขึ้นสืบต่อไป

หัวข้อ

ข่าวใหม่

2023.08.28
ยูนิโคล่ มอบเสื้อผ้าภายใต้โครงการ RE.UNIQLOให้แก่ผู้ประสบภัยเหตุการณ์โกดังเก็บพลุระเบิดที่จังหวัดนราธิวาส ผ่านมูลนิธิกระจกเงา
2022.03.15
ยูนิโคล่ร่วมกับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จัดศูนย์การศึกษาจำลองเป็นปีที่ 4 สำหรับหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการทำงาน
ให้แก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญา
2020.11.20
ยูนิโคล่สานต่อโครงการ UNIQLO Recycling Clothes Donation ครั้งที่ 10 พร้อมแบ่งปันเสื้อผ้าให้ครอบครัวผู้ห่างไกล

กิจกรรมในประเทศไทย

เกี่ยวกับเรา