THE POWER OF CLOTHING / UNIQLO Sustainability

  • THE POWER OF CLOTHING
  • รายงานด้านความยั่งยืนประจำ ปี 2565

รายงานด้านความยั่งยืน
ประจำปี 2565

ทั่วโลกยังคงวุ่นวาย แต่เรามองเห็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่สดใส เป้าหมายสูงสุดของเราคือการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น ผ่านการผลิตและการขายเสื้อผ้าคุณภาพดี และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ฟาสต์ รีเทลลิ่ง กรุ๊ป ทั้งหมดจึงทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สู่การเปลี่ยนแปลง โดยสร้างห่วงโซ่อุปทานที่นำไปสู่อุตสาหกรรม LifeWear รูปแบบใหม่ สร้างองค์กรที่เคารพในความหลากหลายและคืนกำไรสู่สังคม ผลิตเสื้อผ้าที่ทุกคนสามารถสวมใส่ได้อย่างสบายในทุกๆวัน ซึ่งแนวคิดริเริ่มมากมายของเราที่ออกแบบมาเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นของโลก สังคม และผู้คน ทั้งหมดรวมอยู่ในรายงานนี้แล้ว โดยเราจะเผยแพร่รายงานความยั่งยืนของฟาสต์ รีเทลลิ่ง ในทุกๆ ปี คุณสามารถอ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ที่นี่