THE POWER OF CLOTHING / UNIQLO Sustainability

  • THE POWER OF CLOTHING
  • รายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2564

รายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2564 รายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2564

จากการดำเนินธุรกิจแบรนด์ยูนิโคล่ บริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด ไม่เพียงมุ่งเน้นการสรรค์สร้างเสื้อผ้าที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่หลากหลาย แต่รวมไปถึงการสร้างพื้นฐานการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เราจึงขอเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของเราที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่ยต่อเป้าหมายของเราให้แก่ลูกค้าเพื่อเชื่อมต่อทุกคนเข้าด้วย อ่านข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรายงานด้านความยั่งยืนได้ที่นี่