LifeWear magazine

อะไรทำให้เสื้อผ้าของยูนิโคล่กลายเป็น “LifeWear”?
เราหวังว่าจะได้คำตอบที่ดีด้วยการเข้าใจถึงปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังการผลิต
สุนทรียศาสตร์ ฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ จึงได้จัดทำนิตยสาร LifeWear

LifeWear Online ไม่เพียงแต่นำเสนอนิตยสารฉบับสมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อความและภาพถ่ายเพิ่มเติมที่ไม่รวมอยู่ในฉบับพิมพ์และเนื้อหาพิเศษเฉพาะทางเว็บที่อัปโหลดเป็นระยะ
เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการอ่านนิตยสารทั้งสองเวอร์ชัน

Issue 05 2021 Fall & Winter

Neighborhood Living

Artwork by the Renee Gouin

About LifeWear magazine

Share This Page