LifeWear

Điều gì ở trang phục UNIQLO tạo nên "LifeWear"?
Bằng cách mang đến một góc nhìn toàn cảnh về quá trình sản xuất, tính thẩm mỹ, tính năng và thiết kế của mỗi sản phẩm, chúng tôi hy vọng rằng ấn phẩm này sẽ chính là câu trả lời hợp lý nhất dành cho câu hỏi trên.

Vì thế, ấn phẩm LifeWear ra đời

Phiên bản trực tuyến của Ấn phẩm LifeWear không chỉ chứa toàn bộ nội dung của ấn phẩm mà còn cung cấp những nội dung và hình ảnh bổ sung không có trong ấn bản in cùng các nội dung độc quyền trên web được tải lên định kỳ. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ yêu thích hai phiên bản song song này của ấn phẩm

Ấn phẩm số 5 mùa Thu/Đông 2021

Neighborhood Living
Cùng UNIQLO kết nối với những điều thân thuộc quanh ta

Minh họa bởi Renee Gouin

Về LifeWear

Share This Page