Close

Hướng dẫn chọn trang phục

0-3M 3-6M 6-12M 12-18M
CHIỀU DÀI PHÍA SAU CƠ THỂ 33 36 39 42
CHIỀU RỘNG VAI 19 20 21 22
CHIỀU RỘNG CƠ THỂ 24 26 28 30
CHIỀU DÀI TAY ÁO (MẶT BÊN) 24.5 28 31.5 36
MÔNG 53 57 61 65
ỐNG QUẦN 13.5 16.5 20.5 24.5

Kích

Cách đo kích thước trang phục

Cách đo kích thước cơ thể

Hướng dẫn cách đọc mác quần áo