Về UNIQLO

Uniqlo là công ty Nhật Bản, cung cấp các sản phẩm thời trang thiết yếu cho tất cả mọi người

Thông tin hoạt động

Thông tin hoạt động

Mô tả về công ty

  • XEM Chi tiết

Tổng quan hoạt động kinh doanh

Tổng quan hoạt động kinh doanh

Cung cấp tình hình kinh doanh hiện nay của UNIQLO.

  • XEM Chi tiết

Chính sách quản lý

Chính sách quản lý

Mô tả vận hành của tập đoàn Fast Retailing.

  • XEM Chi tiết

Hợp tác đầu tư

Hợp tác đầu tư

Cung cấp thông tin dành cho các nhà đầu tư vào tập đoàn Fast Retailing.

  • XEM Chi tiết

Đây là LifeWear.

Đây là LifeWear.

LifeWear là trang phục được thiết kế nhằm nâng cao đời sống của tất cả mọi người.

  • XEM Chi tiết

Ấn phẩm LifeWear

Ấn phẩm LifeWear

Phiên bản mới nhất giới thiệu về những câu chuyện xoay quanh triết lý LifeWear.

  • XEM Chi tiết