การเปิดรับสมัครหมดเขตลงแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่สมัครเข้าร่วมประกวดกันอย่างล้นหลาม

UTGP'19 THE GLOBAL T-SHIRT DESIGN COMPETITION

Pokémon
การเปิดรับสมัครหมดเขตลงแล้ว ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่สมัครเข้าร่วมประกวดกันอย่างล้นหลาม
คณะกรรมการตัดสินPokémonพิเศษTSUNEKAZU ISHIHARA • KEN SUGIMORI • NIGO®รางวัลชนะเลิศ10,000 เหรียญ + the 2019 Pokémon World Championships (Washington, D.C. ) เชิญชม + เชิญพิธีมอบรางวัล (Tokyo) + รายการที่ระลึกพิเศษช่วงเวลาที่รับผลงานวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 - วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
UNIQLO