1. UNIQLO HOME
 2. ความยาวที่แนะนำเทียบกับส่วนสูง

ความยาวที่แนะนำเทียบกับส่วนสูง

ความยาวอาจแตกต่างกันตามสินค้าและความสูงของสินค้า โปรดใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกซื้อสินค้า

 • 1
  โปรดเลือก "เพศ"
 • 2
  โปรดเลือก "ส่วนสูง"
 • 3
  โปรดเลือก "ประเภทสินค้า"
 • 4
  สามารถดูภาพสินค้าได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

เพศ

ผู้หญิง
ผู้ชาย

ส่วนสูง

150-154 ซม.
155-159 ซม.
160-164 ซม.
165-169 ซม.
170-174 ซม.

ประเภทสินค้า

เสื้อตัวนอก
เสื้อ
กางเกง
กระโปรง
ชุดเดรส

ความสูงของโมเดล: 152 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 55 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 66.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 76 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 100 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 152 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวกระโปรง 52 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 57 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 62 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 74.5 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 88 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 152 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S / 25 นิ้ว

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 13 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 45 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 61.5 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 66 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 71 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 152 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 41.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 60 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 66 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 71 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 152 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 90 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 107 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 114 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 118 ซ.ม

ประเภทสินค้า

เสื้อตัวนอก
เสื้อ
กางเกง
กระโปรง
ชุดเดรส

ความสูงของโมเดล: 156 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 55 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 66.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 76 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 100 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 156 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวกระโปรง 52 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 57 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 62 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 74.5 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 88 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 156 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S / 25 นิ้ว

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 13 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 45 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 61.5 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 66 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 71 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 156 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 41.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 60 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 66.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 71 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 156 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 90 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 107 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 114 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 118 ซ.ม

ประเภทสินค้า

เสื้อตัวนอก
เสื้อ
กางเกง
กระโปรง
ชุดเดรส

ความสูงของโมเดล: 162 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 55 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 66.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 76 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 100 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 162 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวกระโปรง 52 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 57 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 62 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 74.5 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 88 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 162 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S / 25 นิ้ว

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 13 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 45 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 61.5 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 66 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 71 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 162 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 41.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 60 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 66.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 71 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 162 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 90 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 107 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 114 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 118 ซ.ม

ประเภทสินค้า

เสื้อตัวนอก
เสื้อ
กางเกง
กระโปรง
ชุดเดรส

ความสูงของโมเดล: 169 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 55 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 66.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 76 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 100 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 169 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวกระโปรง 52 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 57 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 62 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 74.5 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 88 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 169 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S / 25 นิ้ว

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 13 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 45 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 61.5 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 66 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 71 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 169 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 41.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 60 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 66.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 71 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 169 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 90 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 107 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 114 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 118 ซ.ม

ประเภทสินค้า

เสื้อตัวนอก
เสื้อ
กางเกง
กระโปรง
ชุดเดรส

ความสูงของโมเดล: 173 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 55 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 66.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 76 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 100 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 173 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวกระโปรง 52 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 57 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 62 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 74.5 ซ.ม

 • ความยาวกระโปรง 88 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 173 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S / 25 นิ้ว

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 13 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 45 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 61.5 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 66 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 71 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 173 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 41.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 60 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 66.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 71 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 173 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: S

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 90 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 107 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 114 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 118 ซ.ม

ส่วนสูง

165-169 ซ.ม
170-174 ซ.ม
175-179 ซ.ม
180-184 ซ.ม
185-189 ซ.ม

ประเภทสินค้า

เสื้อตัวนอก
เสื้อ
กางเกง

ความสูงของโมเดล: 169 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: M

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 66.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 72 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 74.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 89 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 100 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 169 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: M

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 68 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 72 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 73.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 77 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 169 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: M / 31 นิ้ว

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 13 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 22.5 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 71 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 76 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 85 ซ.ม

ประเภทสินค้า

เสื้อตัวนอก
เสื้อ
กางเกง

ความสูงของโมเดล: 173 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: M

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 66.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 72 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 74.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 89 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 100 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 173 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: M

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 68 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 72 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 73.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 77 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 173 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: M / 31 นิ้ว

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 13 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 22.5 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 71 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 76 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 85 ซ.ม

ประเภทสินค้า

เสื้อตัวนอก
เสื้อ
กางเกง

ความสูงของโมเดล: 178 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: M

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 66.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 72 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 74.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 89 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 100 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 178 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: M

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 68 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 72 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 73.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 77 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 178 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: M / 31 นิ้ว

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 13 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 22.5 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 71 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 76 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 85 ซ.ม

ประเภทสินค้า

เสื้อตัวนอก
เสื้อ
กางเกง

ความสูงของโมเดล: 183 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: M

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 66.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 72 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 74.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 89 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 100 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 183 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: M

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 68 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 72 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 73.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 77 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 183 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: M / 31 นิ้ว

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 13 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 22.5 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 71 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 76 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 85 ซ.ม

ประเภทสินค้า

เสื้อตัวนอก
เสื้อ
กางเกง

ความสูงของโมเดล: 186 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: M

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 66.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 72 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 74.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 89 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 100 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 186 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: M

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 68 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 72 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 73.5 ซ.ม

 • ความยาวของลำตัวด้านหลัง 77 ซ.ม

ความสูงของโมเดล: 186 ซ.ม ขนาดที่สวมใส่: M / 31 นิ้ว

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 13 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 22.5 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 71 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 76 ซ.ม

 • ความยาวของกางเกง (วัดจากเป้าถึงปลายขาของตะเข็บด้านในกางเกง) 85 ซ.ม

สรีระและความสบายเมื่อสวมใส่ของแต่ละคนแตกต่างกัน โปรดใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
เนื่องจากผ้าที่ใช้มีคุณลักษณะเฉพาะ ขนาดที่วัดได้จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1 ซม. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตารางขนาดของสินค้าแต่ละรายการ โปรดดูที่ "ตารางขนาด" ในหน้ารายละเอียดสินค้า