สิ่งใดที่ทำให้เสื้อผ้าของยูนิโคล่เป็น "LifeWear" เราหวังว่าจะหาคำตอบดีๆ ได้จากการเปิดดูปรัชญาเบื้องหลังการผลิต สุนทรียะ ประโยชน์ใช้สอย และการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา และนั่นคือเหตุผลที่เราจัดทำนิตยสาร LifeWear