การเข้าใช้บริการเว็บไซต์

โปรดศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อเป็นการตกลงตามเงื่อนไขการใช้งาน.

 ระบบปฏิบัติการ (OS) และเบราเซอร์

Windows

เบราเซอร์: Internet Explorer 9 หรือสูงกว่า / Mozilla Firefox 22 หรือสูงกว่า / Google Chrome 28 หรือสูงกว่า

Macintosh

เบราเซอร์: Safari 7.0-9.0

Mobile/Tablet

Android

OS: Android 4.x-6.x

iPhone

OS: iOS 7-9

Windows Phone

OS: WP 10 and WP 8.x

"ทั้งนี้ เนื้อหาบน HTML, uniqlo.com มีการใช้ภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอ หากท่านประสบปัญหา ในการชมเนื้อหาบนเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ท่านอัพเกรด Adobe® Flash® Player ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด".

 JavaScript

โปรดเปิดใช้งาน JavaScript เพื่อใช้เบราเซอร์ ทั้งนี้ท่านอาจสูญเสียการทำงานบางส่วนของหน้าเว็บไซต์ หากปิด JavaScript.

 Cookie

เว็บไซต์นี้ อาจติดตั้ง "คุกกี้" ในไฟล์เบราเซอร์ของท่าน โดยที่คุกกี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล แต่สามารถช่วยให้เราตรวจสอบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน บนเว็บไซต์นี้ได้ คุกกี้สามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ แต่ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ของท่าน และไม่สามารถอ่านไฟล์ ที่สร้างจากเว็บไซต์อื่นๆได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถตั้งค่าเบราเซอร์ ของเว็บไซต์ของท่าน เพื่อปฏิเสธคุกกี้ หรือลบคุกกี้ หรือให้แจ้งเตือนเมื่อมีคุกกี้เกิดขึ้น.

Back To Top