กิจกรรมรีไซเคิลสินค้าทุกชนิด

มารีไซเคิลกันเถอะ! เข้าถึงโลก ใส่ใจชุมชน

UNIQLO RECYCLE - ส่งมอบเสื้อผ้าคุณภาพดีให้แก่ทุกคนที่ต้องการเสื้อผ้าบนโลกใบนี้

1.การรับบริจาคเสื้อผ้า→2.การคัดแยกเสื้อผ้าเพื่อนำไปบริจาค→3.การส่งมอบเสื้อผ้า

ยูนิโคล่ดำเนินกิจกรรมรีไซเคิลสินค้าทุกชนิดโดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR (การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร)
โดย ยูนิโคล่ไม่เพียงแต่ผลิตและจัดจำหน่าย “เสื้อผ้าคุณภาพดี” ที่ลูกค้าสามารถสวมใส่ได้ยาวนานเท่านั้น แต่ยูนิโคล่ยังนำเสื้อผ้าที่ลูกค้า
ใช้แล้วกลับมาให้คนอื่นได้ใช้ต่อหรือนำไปรีไซเคิลต่อด้วย โดยตระหนักดีว่าการใช้งานเสื้อผ้าให้ได้มากที่สุดจนกว่าเสื้อผ้านั้นจะหมดมูลค่า
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของยูนิโคล่ด้วย
ในระยะแรกที่ยูนิโคล่เพิ่งเริ่มกิจกรรมนี้เมื่อปี 2549 ยูนิโคล่คิดเพียงแค่จะนำเสื้อผ้ามารีไซเคิลเป็น "วัตถุดิบ" ในการผลิตเส้นใยอุตสาหกรรมเท่านั้น
แต่เนื่องจากเสื้อผ้าที่ลูกค้านำมาบริจาคส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพที่สวมใส่ได้และเนื่องจากยูนิโคล่ต้องการให้ "เสื้อผ้า" มีประโยชน์
ในฐานะที่เป็น "เสื้อผ้า" จึงได้ริเริ่มการนำเสื้อผ้าที่ลูกค้าใช้แล้วมาส่งมอบให้ผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยได้สวมใส่ต่อไป
ในขณะนี้เราก็ยังพยายามมุ่งมั่นต่อไปภายใต้วิสัยทัศน์ CSR ที่ต้องการ "เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น"

วิธีการบริจาค

  • ท่านสามารถบริจาคเสื้อผ้ายูนิโคล่ที่ใช้แล้วได้ที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขา ในวันและเวลาเปิดทำการของร้านค้า

สิ่งของที่สามารถบริจาคได

  • สินค้าของยูนิโคล่ทุกชิ้นสามารถนำมาบริจาคได้
  • กรุณาซักและทำความสะอาดก่อนนำมาบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่าเสื้อผ้ายังอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด
  • โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งของมีค่าของท่านปะปนอยู่ในเสื้อผ้าที่ท่านนำมาบริจาค

UNIQLO Recycling


ผลการดำเนินการและการขยายกิจกรรม UNIQLO RECYCLE

นับแต่ปี 2007 ยูนิโคล่ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ (UNHCR) ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ในระดับโลกของยูนิโคล่ ในการจัดส่งเสื้อผ้าเพื่อ
มอบความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัย ผู้อพยพ ผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอดจน สตรีมีครรภ์ แม่และเด็ก ฯลฯ
มาโดยตลอด
ความช่วยเหลือเท่านั้น แต่ยังได้รับการยอมรับจากประชาคมนานาชาติด้วย
จากผลการดำเนินงานนี้ ยูนิโคล่ได้พัฒนากิจกรรมการรีไซเคิลสินค้าทุกชนิดอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา โดยได้ขยายพื้นที่ที่รับบริจาค
เสื้อผ้าจากในประเทศญี่ปุ่นไปยังเกาหลี และฝรั่งเศส, อังกฤษ, อเมริกา โดยในอนาคตยูนิโคล่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าร้านยูนิโคล่
ทุกสาขาทั่วโลกจะรับบริจาคเสื้อผ้าด้วยกันทั้งหมด และในขณะเดียวกันยูนิโคล่ยังขยายฐานผู้รับบริจาคเสื้อผ้าโดยเปลี่ยนเป้าหมาย
จากการ "ส่งมอบเสื้อผ้าของยูนิโคล่ให้ผู้ลี้ภัยทุกคน คนละ 1 ชิ้น" มาเป็นการ "ส่งมอบเสื้อผ้าคุณภาพดีให้แก่ทุกคนที่ต้องการ
เสื้อผ้าบนโลกใบนี้" เพื่อดำเนินการบริจาคในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้คนในพื้นที่นั้น ๆ
บนโลกใบนี้ยังมีผู้คนที่ต้องการเสื้อผ้าอยู่อีกมาก การที่ลูกค้าจำนวนมากนำเสื้อผ้ามาบริจาคจะช่วยให้เราสามารถ
ขยายขอบเขตความช่วยเหลือให้แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากได้ ดังนั้นยูนิโคล่จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้า
ทุกคนในการนำเสื้อผ้ามาบริจาคมา ณ ที่นี้ด้วย

■ผลการดำเนินกิจกรรมรีไซเคิลสินค้าทุกชนิด (ในช่วงเวลา เดือนสิงหาคม 2015)
 
จำนวนเสื้อผ้าที่รวบรวมได้ใน 15 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ:
39.49 ล้านชิ้น
จำนวนเสื้อผ้าที่บริจาคให้ 59 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ:
16.32 ล้านชิ้น
ผู้รับบริจาค:
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ, ผู้ประสบอุบัติภัย, สตรีมีครรภ์ แม่และเด็ก
สาขาที่รับบริจาค:
ร้านยูนิโคลทุกสาขาในประเทศนั้น ๆ
พาร์ตเนอร์:
UNHCR, JOICFT, ศูนย์ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านเสื้อผ้าแห่งประเทศญี่ปุ่น, Center Point, Samusocial de Paris
UNHCRJOICFPjrcc
samusocial de Pariscentre pointWorld Vision

Fast Retailing เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ UNHCR

top