นโยบายการบริหารงาน

  • เมื่อคลิกที่ลิงค์แล้ว จะเข้าสู่เว็ปไซท์ของ Fast Retailing

อธิบายเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของ Fast Retailing Group

สารจาก CEO

สารจาก CEO

สารจากทาดาชิ ยาไน ผู้ก่อตั้ง UNIQLO
*เฉพาะภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษ

สัมภาษณ์ CEO

สัมภาษณ์ CEO

ทาดาชิ ยาไนเล่าย้อนการบริหารของ Fast Retailing Group และอนาคต
*เฉพาะภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษ

ระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย

ระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย

UNIQLO พยายามคงไว้ซึ่งความปลอดภัยภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวด
*เฉพาะภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษ