Selecteer taalvoorkeur

NL

Land veranderen

Inloggen

Welkom

EEN UNIQLO-ACCOUNT GEEFT JE…

 • GRATIS bezorging bij je eerste bestelling
 • Verrassende aanbiedingen, exclusief voor members
 • Toegang tot je aankoopgeschiedenis
 • De mogelijkheid om favoriete items op te slaan in je persoonlijke Wishlist

Maak een account aan of login en geniet direct van deze voordelen.

 • Account aanmaken
 • Inloggen
 • GEBRUIKS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

  Welkom op UNIQLO.com (de "Site"). Deze Site wordt u ter beschikking gesteld onder de onderstaande Algemene Voorwaarden. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site gebruikt of producten bestelt die beschikbaar zijn voor verkoop of levering op de Site ("Producten").

  U dient te begrijpen dat u door het gebruik van de Site of het bestellen van een van onze Producten op onze Site, akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. U dient een kopie van deze Algemene Voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.

  Hoewel dit niet verplicht is, kan dit document worden afgedrukt en/of opgeslagen via de gebruikelijke functie van uw internetbrowser: (meestal "Bestand" en dan "Opslaan als"). U kunt dit document in PDF-formaat downloaden en archiveren door hier te klikken. Om het PDF-bestand te openen heb je het gratis programma Adobe Reader nodig (op www.adobe.nl) of vergelijkbare programma's die overweg kunnen met het PDF-formaat.

  Ons retourbeleid maakt deel uit van deze Algemene voorwaarden. Ons retourbeleid bevat de voorwaarden voor het retourneren en/of annuleren van producten die op de Site zijn gekocht. Bekijk de relevante bepalingen hieronder.

  Raadpleeg ook ons Privacybeleid waarin onze beveiligings- en privacypraktijken worden uitgelegd die tot doel hebben u en uw persoonsgegevens te beschermen. Als u deze Algemene Voorwaarden weigert te accepteren, kunt u geen Producten op onze Site gebruiken of bestellen.

  INFORMATIE OVER ONS

  Deze Site wordt beheerd door UNIQLO EUROPE LTD ("wij/ons/onze"), een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales (nummer 4845064), met als geregistreerd adres UNIQLO EUROPE LTD. 103-113 Regent Street, London, W1B 4HL UK. Ons BTW-nummer is 820605757.

  ALGEMENE VOORWAARDEN

  Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen, en uw rechten onder deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de meest recente versie van deze Voorwaarden die op deze pagina is geplaatst op het moment van uw gebruik of aankoop, tenzij een wijziging van deze Voorwaarden wettelijk of door een overheidsinstantie moet worden doorgevoerd (in dat geval kan het soms nodig zijn dat wij de wijziging toepassen op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst). Eventuele wijzigingen in de Voorwaarden zullen op de Site worden gepubliceerd en de datum bovenaan deze Voorwaarden zal worden aangepast om aan te geven wanneer deze Voorwaarden voor het laatst zijn herzien.

  Wij raden u aan deze Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de huidige Voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Site en de verkoop, levering en het gebruik van onze Producten.

  Wanneer u de Site blijft bezoeken en gebruiken na wijzigingen of updates, betekent dit dat u de nieuwe Voorwaarden aanvaardt.

  Ons retourbeleid maakt deel uit van deze Voorwaarden. Om twijfel te voorkomen: in het geval van een conflict tussen deze Voorwaarden en ons retourbeleid, gaan deze Voorwaarden voor. Als u niet zeker weet wat uw rechten zijn onder deze Voorwaarden en ons retourbeleid, of onder ons privacybeleid, neem dan contact op met onze klantenservice door naar onze pagina Contact te gaan. We reageren de volgende werkdag, van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur CET. Al onze e-mails zijn in het Nederlandse en Engels.

  Houd er rekening mee dat deze Voorwaarden geen invloed hebben op uw wettelijke rechten als consument. Voor meer informatie over uw rechten, zie Geschillenbeslechting voor consumenten hieronder. Wij zijn wettelijk verplicht om Producten te leveren die in overeenstemming zijn met de overeenkomst.

  LICENTIE EN GEBRUIK VAN DE SITE

  Wij verlenen u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de Site en om deze, of een deel ervan, niet te downloaden of te wijzigen, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van de Site of de inhoud ervan; het verzamelen en gebruiken van Productoverzichten, -beschrijvingen of -prijzen; afgeleid gebruik van de Site of de inhoud ervan; of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

  De Site of een deel van de Site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, paginaopmaak of vorm) van ons of onze gelieerde ondernemingen (met inbegrip van onze moedermaatschappij) framen of frametechnieken gebruiken om deze in te sluiten. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken waarin onze naam, handelsmerken of servicemerken worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

  Wij kunnen uw beperkte licentie om de Site te gebruiken met onmiddellijke ingang beëindigen als u een van deze Voorwaarden schendt.

  Voor transacties via een geregistreerde account moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen na voltooiing van de registratie en voorafgaand aan elke aankoop. U kunt ook aankopen doen via de gastcheckout, waarvoor geen registratie vereist is.

  U kunt verantwoordelijk worden gehouden voor alle acties die onder die gebruikersnaam en dat wachtwoord worden ondernomen als u zich niet houdt aan het volgende en de Site alleen gebruikt onder uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord. U moet alles in het werk stellen om uw wachtwoord veilig te houden en mag het aan niemand bekendmaken. Als het gecompromitteerd is, moet u het wijzigen door naar de pagina Wachtwoord resetten te gaan. U mag uw gebruikersnaam aan niemand overdragen of verkopen en u mag niemand, direct of indirect, toestaan uw gebruikersnaam of wachtwoord te gebruiken.

  Toegang tot de Site (geheel of gedeeltelijk) is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor om de service die wij aanbieden via onze Site en/of een individuele gebruikersaccount op te schorten, in te trekken of aan te passen, waar nodig geacht, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment om operationele, regelgevende, juridische of andere redenen. Dergelijke redenen kunnen het volgende omvatten, maar zijn niet beperkt tot (naar eigen goeddunken bepaald):

  • Frequente en/of hoge terugzendingen worden als ongebruikelijk beschouwd;
  • Gedrag waaruit de intentie tot wederverkoop en/of commercieel gebruik blijkt; of
  • Vermoeden van meerdere accounts van één gebruiker en/of herregistratie van een nieuw account door een eerder geschorste gebruiker.

  Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde delen van de Site, of onze hele Site, beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

  Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of elk wachtwoord, door u gekozen of door ons toegekend, op elk moment onbruikbaar te maken, inclusief maar niet beperkt tot het geval dat u naar onze mening een van de bepalingen van deze Voorwaarden niet hebt nageleefd.

  U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn voor uw toegang tot de Site.

  Deze Site kan links naar andere Sites of bronnen bevatten, of derden kunnen links naar andere Sites of bronnen bevatten. Aangezien wij geen controle hebben over dergelijke Sites en bronnen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe Sites of bronnen, onderschrijven wij deze niet en zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke Sites of bronnen.

  GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DIGITALE INHOUD

  Wij zullen redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de digitale inhoud die wij op of via de Site leveren uw apparaat of eigen digitale inhoud niet beschadigt. U dient ook redelijke stappen te ondernemen om uw apparaat en eigen digitale inhoud te beschermen, bijvoorbeeld door te voldoen aan alle download- of installatie-informatie of updates die wij verstrekken. Wij raden u ten zeerste aan de geschiktheid en compatibiliteit van uw apparaat te controleren en redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om uzelf te beschermen tegen beveiligingsproblemen, bijvoorbeeld door antivirussoftware te installeren. Net als alle op software gebaseerde diensten kan niet worden beloofd dat onze Site vrij is van fouten of bugs. We zullen echter redelijke zorg en vaardigheid gebruiken om eventuele problemen te verhelpen zodra we ons ervan bewust worden.

  INTELLECTUEEL EIGENDOM

  De Site en de inhoud ervan zijn beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. In deze Voorwaarden betekent "Intellectuele Eigendomsrechten" octrooien, databankrechten, auteursrechten, ontwerprechten (al dan niet geregistreerd), handelsmerken (al dan niet geregistreerd) en andere soortgelijke rechten, samen met het recht om de bescherming van dergelijke rechten aan te vragen.

  Tussen u en ons zijn en blijven alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Site en in deze Voorwaarden onze eigendom en u mag geen gebruik maken van dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten zonder onze uitdrukkelijke toestemming of die van onze licentiegevers. Dit omvat de UNIQLO naam en het UNIQLO logo die beschermd zijn als geregistreerde handelsmerken in Europa.

  Alle goodwill die voortvloeit uit het gebruik van deze Site en onze handelsmerken, handels- en bedrijfsnamen en servicemerken of die van onze gelieerde ondernemingen of licentiegevers onder deze Voorwaarden, komt toe aan ons en/of onze gelieerde ondernemingen en licentiegevers, al naar gelang van toepassing.

  CONTRACTCREATIE EN ELEKTRONISCH CONTRACTEREN

  Om een bestelling op de Site te plaatsen, moet u ten minste 18 jaar oud en een consument (geen wederverkoper) zijn.

  De technische stappen die nodig zijn om een contract tussen u en ons voor de verkoop van Producten tot stand te brengen, zijn als volgt:

  • U plaatst de bestelling voor uw Producten op de Site door op de knop 'bestelling plaatsen en betalen met deze kaart' te drukken aan het einde van het afrekenproces. U wordt door het bestelproces geleid aan de hand van een reeks eenvoudige instructies op de Site.
  • Een bestelling kan worden betaald met een debetkaart of creditcard (MasterCard®, Visa®, American Express®, Maestro® (voorheen Switch), Visa Electron® en Visa Delta®). We accepteren geen contant geld of cheques voor online aankopen.
  • Als u een voucher, promotie- of kortingscode heeft, moet deze tijdens het afrekenen worden ingevoerd om geldig te zijn.
  • Zodra uw bestelling is geplaatst, sturen we u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling. Dit is geen orderbevestiging of orderacceptatie van ons. Dit betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling is een aanbod aan ons om een Product te kopen.
  • Wanneer uw Product vanuit ons magazijn wordt verzonden, sturen we u een e-mail ter bevestiging van verzending.
  • Tenzij u en wij anders overeenkomen, vindt de aanvaarding van de bestelling en de voltooiing van de overeenkomst tussen u en ons plaats op het moment dat de bestelde Producten aan u worden verzonden, tenzij wij u hebben laten weten dat wij uw bestelling niet aanvaarden of dat de bestelling is geannuleerd (zie Prijzen hieronder). De overeenkomst heeft alleen betrekking op de Producten waarvan wij de verzending hebben bevestigd in de e-mail ter bevestiging van de verzending. Wij zijn niet verplicht om andere Producten te leveren die deel uitmaakten van uw bestelling totdat de verzending van deze Producten is bevestigd in een aparte e-mail ter bevestiging van de verzending.
  • We verwerken uw betaling op het moment dat we uw Producten klaarmaken voor verzending.

  FACTUREREN

  Waar UNIQLO voor kiest, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, zal UNIQLO een factuur beschikbaar maken in uw gebruikersaccount gedeelte van de Site of u een factuur sturen in uw bestelling. Als u de factuur kwijt bent, neem dan contact op met onze klantenservice door naar onze Contactpagina te gaan. We zullen de volgende werkdag reageren, maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur GMT. We raden u aan om uw factuur te bewaren voor uw administratie en als referentie naar ons contract.

  Al onze e-mails zijn in het Nederlandse en Engels.

  PRIJS

  UNIQLO doet alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat alle prijsinformatie op de Site correct en up-to-date is, maar fouten komen soms voor. Als er een fout optreedt en een product verkeerd geprijsd is, dan zullen wij contact met u opnemen en tenzij u en wij anders overeenkomen, heeft UNIQLO het recht om uw bestelling niet te accepteren en zal er geen verkoopcontract tussen u en UNIQLO met betrekking tot dat product zijn en zal elke betaling terugbetaald worden.

  Alle prijzen en kosten op de Site zijn in Euro’s (€). Daarnaast kunnen bezorgkosten van toepassing zijn en deze worden duidelijk weergegeven tijdens het bestelproces.

  De totale leveringskosten worden vermeld onder ieder product en worden later gespecificeerd en vermeld op het betalingsscherm, in de e-mail ter bevestiging van uw bestelling en op uw factuur met BTW. Als u een kortingsactiecode heeft, is het volledig uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze wordt vermeld in het relevante gedeelte tijdens het bestelproces. Een promotiecode of kortingsaanbieding kan niet worden toegepast nadat u uw bestelling hebt bevestigd.

  Het niet accepteren van een bestelling kan het gevolg zijn van een van de volgende zaken:

  • Het bestelde product is niet op voorraad;
  • Ons onvermogen om autorisatie voor uw betaling te verkrijgen;
  • Elke risicobeoordeling die UNIQLO kan hebben met betrekking tot de transactie;
  • Wij vermoeden dat u jonger bent dan 18 jaar, een wederverkoper bent of anderszins niet voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een bestelling zoals uiteengezet in deze Voorwaarden; of
  • De identificatie, door ons, van een fout in de productinformatie, inclusief, maar niet beperkt tot, de prijs of in relatie tot een promotie.

  Als er problemen zijn met uw bestelling, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een aanbod tot aankoop van een Product door u te weigeren.

  De eigendom van de Producten gaat pas op u over op het moment dat wij volledige betaling hebben ontvangen van alle bedragen die verschuldigd zijn in verband met de Producten, inclusief leveringskosten.

  UW RECHT OP BEËINDIGING

  U kunt uw contract met ons voor de verkoop van een Product beëindigen en uw geld terugkrijgen, afhankelijk van en in overeenstemming met de bepalingen in ons retourbeleid. Dit beleid maakt deel uit van en is een uitbreiding op deze Voorwaarden en moet zorgvuldig worden gelezen voordat u een Product koopt.

  Als er iets niet duidelijk is in ons beleid, neem dan contact op met onze klantenservice door naar onze Contactpagina te gaan. We zullen de volgende werkdag reageren, van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur CET. Al onze e-mails zijn in het Nederlandse en Engels.

  PROMOTIE- EN KORTINGSCODES

  Zoals hierboven uitgelegd moeten kortingen en promotiecodes tijdens het afrekenproces worden ingevoerd om geldig te zijn en kunnen ze niet worden gebruikt op bestellingen van baby- of kinderkleding. Kortingen en promotiecodes zijn exclusief verzendkosten. Kortingen en promotiecodes kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen.

  Onze exclusieve Site-aanbiedingen gelden alleen voor online aankopen; deze aanbiedingen gelden niet voor onze fysieke winkels. Als een klant wil profiteren van deze exclusieve online aanbiedingen, moet hij of zij online een bestelling plaatsen. Let op: als u een artikel dat exclusief online wordt aangeboden in een van onze fysieke winkels voor de volle prijs koopt, heeft u geen recht op restitutie van het verschil in bedrag.

  ONZE PRODUCTEN

  Houd er rekening mee dat het kopen van kleding en accessoires via internet een andere winkelervaring is dan kopen in de winkel.

  Houd er rekening mee dat: de kleuren die worden weergegeven op de Site afhankelijk zijn van vele factoren – waaronder de scherminstellingen van uw apparaat; en we niet kunnen garanderen dat de weergave van een kleur op uw scherm een nauwkeurige weergave is van de kleur van de producten bij levering en/of ontvangst.

  De gewichten, afmetingen, maten en capaciteiten die op de Site worden getoond, worden slechts gegeven bij wijze van beste schatting en variaties in de fabricageprocessen kunnen van invloed zijn op de stoffen en ontwerpen van de Producten, wat betekent dat de geleverde Producten qua uiterlijk kleine verschillen kunnen vertonen met hoe ze worden afgebeeld en beschreven op de Site.

  Geschatte levertijden zijn slechts schattingen, zie LEVERING hieronder.

  De Producten en promoties die op de Site worden aangeboden, zijn mogelijk niet beschikbaar in de winkel en vice versa. Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW tegen het geldende tarief (als dat tarief wijzigt tussen de datum van uw bestelling en de datum van onze aanvaarding, kunnen wij de prijs aanpassen om die wijziging weer te geven) en exclusief verzendkosten. De toepasselijkheid en hoogte van de verzendkosten worden wel gedeeldmaar worden pas toegevoegd tijdens het afrekenen voordat u uw bestelling bevestigt.

  COMMUNICATIE

  U kunt materiaal zoals recensies, beoordelingen, suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie ("Gebruikersmateriaal") naar ons sturen zoals en waar toegestaan op de Site, op voorwaarde dat uw Gebruikersmateriaal rechtmatig is en niet (a) andere mensen schaadt, lastigvalt of kwetst of privacy schendt of lasterlijk is; (b) misbruik maakt van of inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten; (c) pornografisch, beledigend of aanstootgevend is; (d) discriminatie, onverdraagzaamheid, haat of geweld bevordert of daartoe aanzet; (e) verwijst naar politieke, religieuze of andere ongepaste of ongeschikte onderwerpen of thema's; (f) commerciële of andere reclame of promoties bevatten of worden aangeboden omdat u daarvoor een contract of regeling hebt of onder controle staat van een derde partij (zie ook Beoordelingen en recensies hieronder); (g) vals, frauduleus, misleidend of kwaadwillig zijn; (h) virussen of schadelijke code verspreiden; (i) de veiligheid of integriteit van onze Site in gevaar brengen; of (j) onze Site beschadigen, uitschakelen of overbelasten, inclusief door het gebruik van bots of andere geautomatiseerde toegangsmiddelen (samen het "Inhoudsbeleid").

  U bent verantwoordelijk voor uw Gebruikersmateriaal en voor de naleving van het Inhoudsbeleid. U kunt wettelijk aansprakelijk worden gesteld door ons en derden als dit niet het geval is. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, schendingen van het Inhoudsbeleid melden aan derden, waaronder regelgevende of wetshandhavende instanties.

  Wij kunnen, zonder daartoe verplicht te zijn, Gebruikersmateriaal te allen tijde naar eigen goeddunken controleren en beoordelen, bewerken, verwijderen of weigeren te plaatsen. Wij kunnen uw Gebruikersmateriaal op elk gewenst moment en zonder kennisgeving verwijderen, ook als wij van mening zijn dat u zich niet aan het Inhoudsbeleid hebt gehouden.

  U belooft dat wanneer u Gebruikersmateriaal indient: (a) u de auteur en eigenaar ervan bent en/of in staat bent om ons de Overeengekomen gebruiksrechten hieronder te verlenen; en (b) dat het voldoet aan het Inhoudsbeleid.

  Uw Gebruikersmateriaal wordt als niet-vertrouwelijk behandeld en vrij beschikbaar gesteld voor gebruik op onze Site en mag onbeperkt wereldwijd online of in andere media verder worden gekoppeld aan, gekopieerd of gebruikt door iedereen, inclusief door ons voor promotie-, reclame- en andere doeleinden, op onherroepelijke en eeuwigdurende basis voor zover wettelijk is toegestaan (het "Overeengekomen Gebruik"). U verleent alle rechten, toestemmingen en toestemmingen die nodig zijn om dit Overeengekomen Gebruik mogelijk te maken zonder beperking of inbreuk, inclusief om uw Gebruikersmateriaal te wijzigen en aan te passen, en zonder goedkeuring of toestemming van of betaling of krediet aan u of enige andere persoon.

  BEOORDELINGEN EN RECENSIES

  Als uw Gebruikersmateriaal producten of diensten goedkeurt of bekritiseert, al dan niet in specifieke beoordelingen of recensies op onze Site, dan moet u niet alleen voldoen aan het bovenstaande en een eerlijke, nauwkeurige en onafhankelijke mening te goeder trouw geven over uw werkelijke ervaring met het product of de dienst, maar moet u in uw Gebruikersmateriaal ook heel duidelijk maken of: (a) u enige vorm van relatie hebt of hebt gehad met een leverancier of andere persoon en/of enige vorm van beloning of incentive hebt ontvangen of is beloofd, zoals geld, kortingen, gratis producten of diensten of andere geschenken, zelfs als dit ongevraagd is, in verband met uw Gebruikersmateriaal; of (b) u in dienst bent van of werkt voor ons of onze gelieerde ondernemingen of een van onze zakelijke partners.

  DISCLAIMERS

  Onze Site zal niet te allen tijde beschikbaar zijn. Wij kunnen deze op elk moment naar eigen goeddunken tijdelijk of permanent opschorten of intrekken, onder andere voor onderhoud en andere technische redenen. Wij kunnen u hiervan vooraf op de hoogte stellen, maar zijn hiertoe niet verplicht.

  We gebruiken redelijke zorg bij het samenstellen en presenteren van de inhoud van de Site, maar zoals alle op software gebaseerde diensten kan niet worden beloofd dat deze vrij is van fouten of bugs. We zullen echter redelijke zorg en vaardigheid aan de dag leggen om eventuele problemen op te lossen zodra we ons ervan bewust worden.

  GARANTIE

  Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, garanderen wij dat alle door ons geleverde Producten van bevredigende kwaliteit zijn, redelijkerwijs geschikt voor het beoogde doel en vrij van defecten in vakmanschap of materialen gedurende een periode zoals aangegeven op de Site. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

  Deze garantie is alleen geldig met een aankoopbewijs van UNIQLO en is niet van toepassing op defecten in de Producten die het gevolg zijn van normale slijtage, opzettelijke schade, ongelukken, nalatigheid door u of een derde partij, gebruik anders dan in overeenstemming met onze instructies, of enige wijziging of reparatie uitgevoerd zonder onze goedkeuring.

  Wettelijke rechten onder de toepasselijke dwingende nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumentengoederen worden niet beïnvloed door deze garantie.

  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als wij worden verhinderd of vertraagd in het nakomen van onze verplichtingen onder deze e Voorwaarden door iets wat u (of iemand die namens u handelt) doet of nalaat te doen of door gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen (zie Gebeurtenissen Buiten Onze Macht hieronder).

  Niettegenstaande iets anders in deze Voorwaarden is onze aansprakelijkheid voor verliezen die u lijdt als gevolg van of in verband met onze schending van deze Voorwaarden (hetzij contractueel, door onrechtmatige daad of anderszins) beperkt tot de aankoopprijs van het product dat u hebt gekocht en eventuele verliezen die een voorzienbaar gevolg zijn van het feit dat wij deze overeenkomst hebben geschonden. Verliezen zijn voorzienbaar als ze door u en ons konden worden voorzien op het moment dat uw bestelling door ons werd geaccepteerd.

  Aangezien deze Site alleen voor niet-commercieel privégebruik is en wij alleen aan consumenten verkopen, zijn wij in geen geval aansprakelijk jegens u of iemand anders in verband met uw gebruik van de Site en/of de aankoop of levering van Producten via onze Site voor bedrijfsgerelateerde verliezen, schade of kosten, zoals verspilde managementtijd of gederfde winst, zaken, inkomsten, goodwill of verwachte besparingen, of voor verlies van of schade aan gegevens.

  Houd er rekening mee dat u als consument bepaalde rechten heeft, waaronder wettelijke rechten met betrekking tot defecte of onjuist beschreven producten. Niets in deze Voorwaarden zal deze wettelijke rechten beïnvloeden en, in het bijzonder, zal UNIQLO haar verplichtingen onder deze Voorwaarden met redelijke zorg en vakkundigheid uitvoeren. Niettegenstaande iets anders in deze Voorwaarden, omvat of beperkt deze bepaling op geen enkele manier onze aansprakelijkheid:

  • Voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;Wegens fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken; of
  • Voor elke aangelegenheid waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of proberen uit te sluiten.

  GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE MACHT

  Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of iemand anders met betrekking tot uw gebruik van de Site en/of de aankoop of levering van Producten via onze Site of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd nakomen van een van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden die is veroorzaakt door een derde partij die geen verband houdt met onze eigen prestaties of handelingen of andere gebeurtenissen die buiten onze macht of die van onze leveranciers vallen, ook al hebben wij of zij redelijke zorg betracht ("Gebeurtenis Buiten Onze Macht").

  Als er een Gebeurtenis Buiten Onze Macht plaatsvindt die van invloed is op de nakoming van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden: (a) nemen we zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact met u op om u hiervan op de hoogte te stellen; en (b) worden onze verplichtingen onder deze Voorwaarden opgeschort en wordt de tijd voor nakoming van onze verplichtingen verlengd voor de duur van de Gebeurtenis Buiten Onze Macht en zullen we ons redelijkerwijs inspannen om een oplossing te vinden.

  U kunt uw bestelling annuleren als deze wordt beïnvloed door een Gebeurtenis Buiten Onze Macht en langer dan 14 dagen heeft geduurd. Neem om te annuleren contact met ons op via onze pagina Contact. Als u ervoor kiest om te annuleren, betalen we de prijs die u heeft betaald (indien van toepassing) terug, inclusief eventuele leveringskosten.

  PRIVACYBELEID

  Registratiegegevens en bepaalde andere informatie over u vallen onder ons Privacybeleid. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

  ALGEMEEN

  We kunnen met u communiceren via e-mail of door berichten op de Site te plaatsen. U kunt contact met ons opnemen door naar onze Contactpagina te gaan. Al onze e-mails zijn in het Nederlandse en Engels.

  Als u een van deze Voorwaarden schendt en we ondernemen geen actie tegen u, kunnen we later alsnog actie tegen u ondernemen of als u dezelfde bepaling bij een andere gelegenheid schendt of als u een andere bepaling schendt.

  Wij zijn van plan te vertrouwen op de schriftelijke voorwaarden in deze Voorwaarden als de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot een contract voor de verkoop van Producten. Als u en wij andere wijzigingen overeenkomen, zorg er dan voor dat u verzoekt deze schriftelijk te bevestigen. Op die manier kunnen we problemen voorkomen met betrekking tot wat er van ons of van u wordt verwacht met betrekking tot uw bestelling.

  Alleen u of wij hebben het recht om een bepaling onder deze Voorwaarden af te dwingen en noch u of wij hoeven iemand anders te vragen om deze te kunnen aangaan, beëindigen of wijzigen.

  We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen aan een andere organisatie en we zullen u altijd schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt, maar dit zal geen invloed hebben op uw rechten of onze verplichtingen onder deze Voorwaarden. Waar mogelijk zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen.

  Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland, maar onderhevig aan de verplichte consumentenwetgeving van het land waar u woont. U en wij stemmen ermee in ons te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken. Dit betekent dat u een rechtszaak met betrekking tot deze Voorwaarden kunt aanspannen in Engeland, maar u kunt ook een rechtszaak aanspannen in het land waar u woont.

  BESLECHTING VAN CONSUMENTENGESCHILLEN

  Als u een klacht hebt over een Product, onze Site of iets anders, neem dan contact op met onze klantenservice door naar onze Contact pagina te gaan.

  We streven er voortdurend naar om potentiële geschillen met onze klanten zelf op te lossen.

  Indien u er niet met ons uitkomt en uw klacht daarna nog aan een andere instantie wenst voor te leggen, dan kan dit bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  LEVERING

  Wij streven ernaar om uw Producten te leveren binnen de termijnen die zijn vermeld in de FAQ's of, als er geen leveringsdatum is gespecificeerd, binnen 30 dagen na de e-mail ter bevestiging van de verzending (tenzij u en wij anders zijn overeengekomen). Helaas kunnen wij niet garanderen dat deze termijnen niet worden beïnvloed door onvoorziene problemen met onze vervoerder. Daarom moeten levertijden uitsluitend als schattingen worden beschouwd. Als we de geschatte levertijden hierboven niet halen en u en wij geen verlenging overeenkomen, kunt u uw bestelling annuleren. Neem om te annuleren contact met ons op via onze pagina Contact. Als u ervoor kiest om te annuleren, zullen wij de prijs die u hebt betaald (indien van toepassing) terugbetalen, inclusief eventuele leveringskosten. De Producten worden uw verantwoordelijkheid op het moment dat de Producten bij u worden afgeleverd.

  ONZE TOEWIJDING AAN TOEGANKELIJKHEID

  UNIQLO zet zich in om de inhoud van onze Site voor iedereen toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Als u problemen heeft met het bekijken van of navigeren door de inhoud op deze Site, of als u een inhoud, functie of functionaliteit opmerkt die volgens u niet volledig toegankelijk is voor mensen met een handicap, ga dan naar onze Contact pagina om ons dit te laten weten of stuur een e-mail naar ons team op contactusnl@uniqlo.eu met "Toegang voor gehandicapten" in de onderwerpregel, met een beschrijving van de specifieke functie die volgens u niet volledig toegankelijk is of een suggestie voor verbetering. We nemen uw feedback serieus en zullen er rekening mee houden bij het evalueren van manieren om al onze klanten tegemoet te komen en van ons algemene toegankelijkheidsbeleid.

  VRAGEN EN VERZOEKEN MET BETREKKING TOT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN MOETEN WORDEN GERICHT AAN:

  UNIQLO EUROPE LTD.
  103-113 Regent Street, London, W1B 4HL
  UK

  E-mail: contactusnl@uniqlo.eu

  Geregistreerd in Engeland en Wales - Nummer 04845064

  © UNIQLO EUROPE LTD. 2023

  Geregistreerd in Engeland en Wales - Nummer 04845064

  VAT Number - 820605757