Clothing Guide

TAGLIA 0-3 mesi 3-6 mesi 6-12 mesi
Pollice cm Pollice cm Pollice cm
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA 14 1/6 36 15 1/6 38.5 16 1/7 41
LARGHEZZA DEL CORPO 8 1/4 21 8 2/3 22 9 23
LARGHEZZA DELLE SPALLE - - 7 1/2 19
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) 6 1/9 15.5 6 1/2 16.5 6 2/3 17
TAGLIA 12-18 mesi 18-24 mesi
Pollice cm Pollice cm
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA 17 1/3 44 18 1/2 47
LARGHEZZA DEL CORPO 9 4/9 24 9 5/6 25
LARGHEZZA DELLE SPALLE 7 7/8 20 8 1/4 21
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) 7 18 7 1/2 19

Body Measurements

How to measure Clothing

How to measure Body Dimensions