Clothing Guide

TAGLIA 0-3 mesi 3-6 mesi 6-12 mesi
Pollice cm Pollice cm Pollice cm
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA 14 3/8 36.5 15 1/3 39 16 1/3 41.5
LARGHEZZA DEL CORPO 8 1/4 21 8 2/3 22 9 23
LARGHEZZA DELLE SPALLE - - 7 7/8 20
LUNGHEZZA DELLA MANICA - - 8 1/2 21.5
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) 9 2/3 24.5 11 28 -
TAGLIA 12-18 mesi 18-24 mesi
Pollice cm Pollice cm
LUNGHEZZA DEL CORPO DI SCHIENA 17 1/2 44.5 18 5/7 47.5
LARGHEZZA DEL CORPO 9 4/9 24 9 5/6 25
LARGHEZZA DELLE SPALLE 8 1/4 21 8 2/3 22
LUNGHEZZA DELLA MANICA 10 25.5 11 3/7 29
LUNGHEZZA DELLA MANICA (CENTRO-RETRO) - -

Body Measurements

How to measure Clothing

How to measure Body Dimensions