สาขาของ UNIQLO ทั่วโลก

UNIQLO Samyan Mitrtown

UNIQLO Samyan Mitrtown
Address 944/1 Samyan Mitrtown Shopping Center, 1st Floor, Unit 1U008-10, 1T004, Rama4 Rd., Wang Mai Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330, Thailand
Floor 1st floor
Telephone 02-029-0486
Store Hour Monday to Sunday 10:00 am - 10:00 pm
National holiday 10:00 am - 10:00 pm