สาขาของ UNIQLO ทั่วโลก

UNIQLO Phatthanakan

2984 Phatthanakan Road, Phatthanakan Sub-district, Suan Luang District, Bangkok 10250 Thailand
Address 2984 Phatthanakan Road, Phatthanakan Sub-district, Suan Luang District, Bangkok 10250 Thailand
Floor On 1st Floor
Telephone 02-029-0085
Fax 02-029-0086
Normal Store Hour Monday - Sunday 10:00 am - 10:00 pm
National holiday 10:00 am - 10:00 pm