สาขาของ UNIQLO ทั่วโลก

UNIQLO CentralPlaza ChiangMai Airport Store

UNIQLO CentralPlaza ChiangMai Airport Store
Address 2 Mahidol Road, 252-252/1 Waulai Road,Haiya, Mueang District, Chiang Mai 50100, Thailand
Floor On 2nd Floor, Aquarium Zone
Telephone 053-283-022
Store Hour Monday to Friday11.00 am - 21.00 pm
Saturday to Sunday 10.00 am - 21.00 pm