สาขาของ UNIQLO ทั่วโลก

UNIQLO CentralPlaza ChiangMai Airport Store

UNIQLO CentralPlaza ChiangMai Airport Store
Address 2 Mahidol Road, 252-252/1 Waulai Road, Haiya, Chiang Mai District, Chiang Mai 50100 Thailand
Floor On 2nd Floor
Telephone 053-283-022
Store Hour Monday to Friday 11:00 am - 09:00 pm
Saturday to Sunday 10:00 am - 09:00 pm
National holiday 10:00 am - 09:00 pm